Vídeo ‘denuncia’ maracutaia no sorteio dos grupos da Copa